De winst van Internet of Things is al veel groter dan je zou verwachten


Internet of Things staat in de Gartner Hype Cycle op het hoogtepunt (1). De verwachtingen zijn hooggespannen en kunnen volgens de cycle-theorie alleen maar tegenvallen in de komende jaren. Voor een deel is dat ook zeker te verwachten. Vele partijen springen op de IoT-trein. En voor sommigen zal time-to-market belangrijker zijn dan robuustheid en veiligheid. Dus dat er gebruikers teleurgesteld gaan worden, is helaas onvermijdelijk. Maar als je kijkt wat het Internet of Things ons al gebracht heeft, dan kun je toch niet anders dan enthousiast worden.

Door Heliview ben ik gevraagd voor de programmacommissie van het Internet of Things congres op 14 maart aanstaande. In de voorbereiding daarvan ben ik de huidige stand van techniek gaan vergelijken met een toepassing uit het verleden. Tien jaar geleden pasten we reeds draadloze sensoren toe om een driedimensionaal beeld van de temperatuurverdeling in een tuinbouwkas te maken. Een belangrijk inzicht voor de kweker, want temperatuurverschillen leiden tot groeiverschillen en daarmee tot een ongelijke en onvoorspelbare oogst. Toch bleef deze toepassing altijd beperkt tot experimenten. Grootschalige projecten waren niet haalbaar.


Dat toepassingen beperkt bleven had vooral een technische reden. Draadloze sensoren waren nog niet zo energiezuinig, dus de levensduur van de batterij was beperkt. Ook de te overbruggen afstand van het draadloze signaal was een beperkende factor. En dan was er nog de grote hoeveelheid configuratiewerk dat verricht moest worden. Van iedere sensor moest de exacte locatie overgenomen worden om tot een goede weergave te kunnen komen. Het maakte de opstelling inflexibel, duur en lastig onderhoudbaar.


Wat een verschil met de huidige mogelijkheden voor sensornetwerken. Gedreven door de wet van Moore en de IoT-hype zijn op allerlei technologische vlakken grote sprongen gemaakt. Ik noem er een aantal die een driedimensionaal sensorennetwerk nu wel haalbaar zouden maken.


Sinds de introductie van de mobiele telefoon zijn er goedkope, energiezuinige en compacte sensoren beschikbaar gekomen voor vrijwel alle grootheden (2). Tegelijkertijd is er gewerkt aan energiezuinige draadloze protocollen. Zenders en ontvangers worden betrouwbaarder en compacter. De robuustheid van de signaaloverdracht wordt vergroot via “mesh-netwerken” (3). Zo’n netwerk is niet alleen veel minder gevoelig voor obstakels, maar kan ook heel energiezuinig zijn omdat de te overbruggen afstand beperkt kan worden tot de nabije sensor-transmitters.


De combinatie van energiezuinige elektronica en low power radiosignalen maakt het tegenwoordig zelfs mogelijk om “energy harvesting” toe te passen (4). De voeding van de sensor-transmitter komt dan niet meer uit een batterij, maar wordt uit de omgeving gehaald. Licht, geluid, trillingen en zelfs elektromagnetische straling van bijvoorbeeld een telefonie of wifi-netwerk kan als voedingsbron dienen.


En dan is er nog de lokale positiebepaling. Er zijn tegenwoordig slimme algoritmes, die in een “mesh-netwerk” de onderlinge positie van de sensor-transmitters kunnen bepalen (5). Dat betekent dat niet meer van iedere sensor handmatig de positie vastgelegd hoeft te worden, maar dat het sensornetwerk slechts op enkele punten gekalibreerd hoeft te worden. De positie van de overige sensoren kan daarna berekend worden.


Het zijn zo zomaar een aantal voorbeelden van technologieën die de laatste 10 jaar binnen bereik gekomen zijn. Technologie die – mits juist gecombineerd – tot hele nieuwe toepassingen leidt.


Dat combineren is overigens ook nog wel een uitdaging en één van de redenen voor het hoge hype-gehalte. Want hoewel alle genoemde technologieën al commercieel verkrijgbaar zijn, heb ik deze week op de Horticontact-beurs nog geen toepassing zoals beschreven gezien (6). Maar de technologie is niet langer de beperkende factor. En dat is de echte winst van het Internet of Things. En die is veel groter dan je op basis van de hype al zou verwachten.


Wil je eens verder praten wat Internet of Things voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. En natuurlijk ben ik 14 maart ook op het IoT-congres in Rotterdam. Meer informatie over dit congres vind je op https://iot.heliview.nl/.


Dit vind je misschien ook interessant: "Dit is het Internet of Things in 2016".
1) De Gartner IoT Hype Cycle: http://www.gartner.com/smarterwithgartner/7-technologies-underpin-the-hype-cycle-for-the-internet-of-things-2016/
2) Zie bijvoorbeeld www.tentaclesinnovation.com en www.sendot.nl
3) Mesh netwerk op hele veilige wijze: https://chess-wise.eu/smart-building-platform
4) Energy Harvesting sensoren: www.enocean.com en www.nowi-energy.com
5) Onderlinge positiebepaling is belangrijke eigenschap van de CrownStone: https://crownstone.rocks
6) Toepassingen die een aantal van de beschreven technologieën combineren zijn www.sense2grow.nl en www.agrisensys.com

Publicatiedatum: 18 februari 2017